Schuman & Partners AB

Välkommen


Schuman & Partners AB arbetar med att ge dig ökad IT-ledningsförmåga genom en Interim CIO eller en Deputy CIO. Antingen hjälper vi dig med alla förekommande arbetsuppgifter om du för tillfället saknar en CIO, eller så hjälper vi din existerande CIO med delar av dennas arbetsuppgifter, som en högra hand. Vi har erfarenhet av de flesta branscher och arbetar genom ett stort nätverk av seniora CIO:er med lång erfarenhet. Ofta kokar uppgiften ner i förmågan att leda smärtsamma och komplicerade förändringsprojekt.